< class="w1180 clearfix" style="background: rgb(255, 255, 255); width: 1190px;"> <> < class="home-logo fl" id="home-logo"> < src="/html/2019news/images/logosy.png" alt=""> < class="head_rig"> < class="icon_search"> < alt="" src="/html/2019news/images/search.png"> < class="lang_us"> English < class="nban"> < src="/html/2019news/images/s.jpg" width="200" height="40" border="0"> < class="nmain" style="padding-bottom: 0px;"> < class="public_width" style="padding-bottom: 136px;"> < class="leftside"> < class="leftit">巴黎人网投官网Products & Services < src="/html/2019news/images/40.jpg" /> < class="ejlm"> < class="rightside"> < class="rightplace"> 当前位置: < src="/html/images/home.jpg" /> 首页 > 巴黎人网投官网

主要产品

< class="rightsum1">
< src="/html/__local/6/79/FB/92F69C754C80AA6F52035C766D3_16D7BBC0_5CB8.jpg" />
< id="vsb_content_70775_u61">< id="vsb_content">

延长石油集团的油气产品主要分三个大类二十个品种,即:原油;油产品:汽油:92#汽油、95#汽油、石脑油、裂解石脑油;柴油:0#柴油、-10#柴油、-20#柴油、-35#柴油、3#喷气燃料(航空煤油) 、裂解轻油;燃料油:1#渣油(常压渣油)、2#渣油(油浆、催化澄清油);气产品:天然气:净化天然气、液化天然气(LNG)、压缩天然气(CNG);液化气:液化石油气(LPG)、原料液化气、民用液化气、醚后碳四。

< class="rightsum2 clearfix">
< class="dl_a">
营销信息

陕西延长石油(集团)有限责任公司销售公司(以下简称“延长石油销售公司”)是陕西延长石油(集团)...

< src="/html/__local/A/23/04/E8561A9A11A5B47474B69090235_D4A578C6_2535.jpg">
< class="dl_a">
电子商务

延长云商平台项目以大宗商品电商贸易为业务主体,互联网金融和物流为两翼,移动终端应用为引擎,大数据....

< src="/html/__local/6/B4/59/BD3FA5CC2999E0AD3F6F13EBE2A_57E498EB_388D.jpg">
< class="dl_a">
客户服务

延长石油客服电话023-96966服热线实行全年24小时全天候电话接听,作为公司服务群众的窗口,主要处理...

< src="/html/__local/E/36/23/3DCE1535964734597A9E6F1BE41_412D89D0_3024.jpg">
< class="clearfix"> < class="right_nav" style="display: none !important;"> < alt="" src="/html/2019news/images/top_icon_blank.png"> 头条 新闻 专题 动态 产品 < class="indu_nav"> < class="w1180 clearfix"> < class="links_"> < alt="" src="/html/2019news/images/link_icon.png">Links < class="indu_tab"> < class="bg-bottom"> < class="footer"> < class="w1180 clearfix" style="position: relative;"> < class="ft_contact">

联系我们

<> < alt="" src="/html/__local/D2/7A/1F7FADF1E3F7D01C84089820631_CFFC53ED_5B4.png?e=.png" vsbhref="vurl" vurl="/_vsl/0D27A1F7FADF1E3F7D01C84089820631/CFFC53ED/5B4?e=.png" vheight="" vwidth="" orisrc="/__local/0/D2/7A/1F7FADF1E3F7D01C84089820631_CFFC53ED_5B4.png" class="_vsb_content"> 陕西延长石油(集团)有限责任公司
SHAANXI YANCHANG PETROLEUM(GROUP)CO.,LTD.
< alt="" src="/html/__local/C/DC/46/2494D170BF2F7446E1A1CCF8D10_E57C4245_4C0.png?e=.png" vsbhref="vurl" vurl="/_vsl/CDC462494D170BF2F7446E1A1CCF8D10/E57C4245/4C0?e=.png" vheight="" vwidth="" orisrc="/__local/C/DC/46/2494D170BF2F7446E1A1CCF8D10_E57C4245_4C0.png" class="_vsb_content"> 地址:陕西省西安市唐延路61号延长石油科研中心
< alt="" src="/html/__local/7/58/74/4DE0618F949B9CD539F0CB817B1_F6C81D05_4A7.png?e=.png" vsbhref="vurl" vurl="/_vsl/758744DE0618F949B9CD539F0CB817B1/F6C81D05/4A7?e=.png" vheight="" vwidth="" orisrc="/__local/7/58/74/4DE0618F949B9CD539F0CB817B1_F6C81D05_4A7.png" class="_vsb_content"> 电话:023-88899666
传真:023-88899669
< class="l5-ft-search mt25" style="display: none;"> Search < class="l5-ft-search-s">
< class="l5-contact mt25"> 其他联系 < class="l5-contact-s">
< style="float:left; margin-right:240px;"> < src="/html/2019news/images/erwm.png" alt="">

< class="copy">

版权所有:陕西延长石油(集团)有限责任公司  技术支持:延长石油集团信息中心,博达软件  渝ICP备12007823号-1 推荐使用1024*768分辨率浏览   < src="/html/__local/D/02/89/DC0A46FC5B15B3363FFA78CF6C7_C267B386_4B38.png?e=.png" style="vertical-align: middle;" />

< class="head_search" style="display: none;">
< style="width: 585px; margin: 0 auto; background: #fff;height: 34px;margin-top: 8px;line-height: 34px; border-radius: 25px;">