< class="w1180 clearfix" style=" background:#fff; width:1190px;"> <> < class="home-logo fl" id="home-logo"> < src="/html/2019news/images/logosy.png" alt=""> < class="head_rig"> < class="icon_search"> < src="/html/2019news/images/search.png" alt=""> < class="lang_us"> English < id="" class="nban"> < src="/html/2019news/images/s.jpg" width="200" height="40" border="0"> < class="nmain"> < class="public_width"> < class="leftside"> < class="leftit">巴黎人网投官网Products & Services < src="/html/2019news/images/40.jpg" /> < class="ejlm"> < class="rightside"> < class="rightplace">当前位置: < src="/html/images/home.jpg" /> 首页 > 巴黎人网投官网 > 营销信息 > 天然气

天然气

< class="rightsum5 clearfix"> < class="rightsum5_pic">< src="/html/__local/2/59/57/8A211910D011049577382EABE3B_CD60D156_234CE.jpg" style="width:346px;height:276px;" /> < class="rightsum5_text"> < id="vsb_content_92579_u61">< id="vsb_content">

陕西燃气集团有限公司作为陕西省燃气产业专业化投资运营主体,致力于加快全省燃气产业上、中、下游各业务板块的构建与发展,经营范围为天然气勘探、开发、储运与销售;输气管网、燃气化工、加气站、分布式能源及液化(压缩)天然气项目的建设、运营与管理;涉气产业装备的研发、制造与销售;工程项目的勘察、设计、施工、监理、检测、技术咨询与管理;设备租赁;房屋租赁;实业投资(仅限自有资金)。

< class="rightsum5_tit"> 销售机构联系方式 < class="rightsum5_pic" style="margin-left: -420px;">陕西延长石油天然气股份有限公司是陕西延长石油(集团)有限责任公司控股子公司,于2020年3月24日正式挂牌成立,公司下辖临镇、安塞、杨家湾、延川、志丹5个LNG站,所产LNG主要销往陕西、山西、河南、湖北、江苏等地。

< class="rightsum5_tit"> 销售机构联系方式


< class="clearfix"> < class="right_nav" style="display:none !important"> < src="/html/2019news/images/top_icon_blank.png" alt=""> 头条 新闻 专题 动态 产品 < class="indu_nav"> < class="w1180 clearfix"> < class="links_"> < src="/html/2019news/images/link_icon.png" alt="">Links < class="indu_tab"> < class="bg-bottom"> < class="footer"> < class="w1180 clearfix" style="position:relative"> < class="ft_contact">

联系我们

<> < alt="" src="/html/__local/D2/7A/1F7FADF1E3F7D01C84089820631_CFFC53ED_5B4.png?e=.png" vsbhref="vurl" vurl="/_vsl/0D27A1F7FADF1E3F7D01C84089820631/CFFC53ED/5B4?e=.png" vheight="" vwidth="" orisrc="/__local/0/D2/7A/1F7FADF1E3F7D01C84089820631_CFFC53ED_5B4.png" class="_vsb_content"> 陕西延长石油(集团)有限责任公司
SHAANXI YANCHANG PETROLEUM(GROUP)CO.,LTD.
< alt="" src="/html/__local/C/DC/46/2494D170BF2F7446E1A1CCF8D10_E57C4245_4C0.png?e=.png" vsbhref="vurl" vurl="/_vsl/CDC462494D170BF2F7446E1A1CCF8D10/E57C4245/4C0?e=.png" vheight="" vwidth="" orisrc="/__local/C/DC/46/2494D170BF2F7446E1A1CCF8D10_E57C4245_4C0.png" class="_vsb_content"> 地址:陕西省西安市唐延路61号延长石油科研中心
< alt="" src="/html/__local/7/58/74/4DE0618F949B9CD539F0CB817B1_F6C81D05_4A7.png?e=.png" vsbhref="vurl" vurl="/_vsl/758744DE0618F949B9CD539F0CB817B1/F6C81D05/4A7?e=.png" vheight="" vwidth="" orisrc="/__local/7/58/74/4DE0618F949B9CD539F0CB817B1_F6C81D05_4A7.png" class="_vsb_content"> 电话:023-88899666
传真:023-88899669
< class="l5-ft-search mt25" style="display:none"> Search < class="l5-ft-search-s">
< class="l5-contact mt25"> 其他联系 < class="l5-contact-s">
< style="float:left; margin-right:240px;"> < src="/html/2019news/images/erwm.png" alt="">

< class="copy">

版权所有:陕西延长石油(集团)有限责任公司  技术支持:延长石油集团信息中心,博达软件  渝ICP备12007823号-1 推荐使用1024*768分辨率浏览   < src="/html/__local/D/02/89/DC0A46FC5B15B3363FFA78CF6C7_C267B386_4B38.png?e=.png" style="vertical-align: middle;" />

< class="head_search" style="display: none;">
< style="width: 585px; margin: 0 auto; background: #fff;height: 34px;margin-top: 8px;line-height: 34px; border-radius: 25px;">